ČSN 010103 (010103) Date: 22.10.1975

Computation of reliability characteristics of two-state systems

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 010103 Date: 22.10.1975

ČSN 010103 (010103)

Date: 22.10.1975

Computation of reliability characteristics of two-state systems

2
Czech icon

Annotation:

Návrh normy obsahuje výpočtové vzorce pro stanovení bodových a intervalových odhadů hlavních charakteristik (ukazatelů) spolehlivosti výrobků pro nejběžnější typy rozdělení pravděpodobnosti náhodných veličin. Jmenovitě jsou to rozdělení exponenciální, Weibullovo, normální, log-normální a gama. Jsou uvažovány jednak jednoduché ukazatele (jako např. střední doba do poruchy, intenzita poruch), vztahující se k jedné náhodné veličině, jednak komplexní ukazatele (jako např. součinitel pohotovosti) založené na jednoduchých ukazatelích několika sledovaných náhodných veličin

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter