ČSN 010166 (010166) Date: 1.1.1993

Publisher´s lay-out of books and some other kinds of non-periodic publications

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 010166 Date: 1.1.1993

ČSN 010166 (010166)

Date: 1.1.1993

Publisher´s lay-out of books and some other kinds of non-periodic publications

28489
Czech icon

Annotation:

Norma stanoví zásady formální nakladatelské (vydavatelské) úpravy knih (včetně vícesvazkových souborů a nepravých souborů a nepravých periodik, jejichž svazky mají podobu knihy), brožur a pokud se týká tiráže, též jednolistových publikací (map, reprodukcí, portrétů, názorných pomůcek apod.), tištěných po obou stranách listu. Norma se vztahuje i na účelové a zájmové publikace. ČSN 01 0166 byla vydána v lednu 1993

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter