ČSN 010193 (010193) Date: 1.1.1996

Documentation. Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 010193 Date: 1.1.1996

ČSN 010193 (010193)

Date: 1.1.1996

Documentation. Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri

18419
Czech icon

Annotation:

Norma se zabývá některými aspekty výběru lexikálních jednotek a obsahuje doporučené postupy při kontrole slovníku. Zejména je však věnována způsobům stanovení a vyjádření určitých typů vztahů mezi lexikálními jednotkami. Techniky popsané v normě jsou pokud možno založeny na obecných principech, které lze použít v jakékoli tematické oblasti. Norma neobsahuje postupy pro pořádání a vyjádření matematických a chemických vzorců. Není určena pro systémy, v nichž jsou zavedeny techniky plně automatického indexování a v nichž termíny vyskytující se v textu jsou seskupovány podle hledisek stanovených počítačem. Norma se nevztahuje na vypracování rejstříků k publikacím. Příloha A uvádí symboly pro vyjádření vztahů u tezaurů

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter