ČSN 010201 (010201) Date: 20.11.1984

Preferred numbers and series of preffered numbers

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 010201 Date: 20.11.1984

ČSN 010201 (010201)

Date: 20.11.1984

Preferred numbers and series of preffered numbers

24018
Czech icon

Annotation:

Norma stanovuje vyvolená čísla a řady vyvolených čísel, které se používají při určování odstupňování a jednotlivých hodnot charakteristik výrobků na základě geometrických posloupností. V přílohách jsou uvedeny doporučení pro výpočty s použitím vyvolených čísel a příklady použití řad vyvolených čísel. Norma se nevztahuje na hodnoty charakteristik vázané funkční závislostí s přijatými hodnotami jiných charakteristik

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter