ČSN 010222 (010222) Date: 14.10.1978

Applied statistics. Significance tests for extreme values

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 010222 Date: 14.10.1978

ČSN 010222 (010222)

Date: 14.10.1978

Applied statistics. Significance tests for extreme values

17
Czech icon

Annotation:

Norma předepisuje testování odlehlosti výsledků pozorování. Normu je třeba používat při zpracování výsledků pozorování náhodné veličiny, o níž je známo, že má normální rozdělení pravděpodobnosti. Norma obsahuje testy odlehlosti výsledků pozorování: - při neznámé směrodatné odchylce základního souboru a neznámé střední hodnotě základního souboru - při známé směrodatné odchylce základního souboru a neznámé střední hodnotě základního souboru - při známé směrodatné odchylce základního souboru a známé střední hodnotě základního souboru - na základě absolutní hodnoty jejich odchylky od průměru a zpracování výsledků pozorování z více výběrů. Informační příloha uvádí příklady použití kritérií hodnocení odlehlosti výsledků pozorování

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter