ČSN 010223 (010223) Date: 5.12.1988

Applied statistics. Determination of estimates and confidence limits for parameters of normal and log-normal distributions. The case of complete samples

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 010223 Date: 5.12.1988

ČSN 010223 (010223)

Date: 5.12.1988

Applied statistics. Determination of estimates and confidence limits for parameters of normal and log-normal distributions. The case of complete samples

24022
Czech icon

Annotation:

Norma určuje pravidla stanovení odhadů a konfidenčních mezí pro parametry normálního nebo pro parametry logaritmicko-normálního rozdělení z náhodných výběrů z těchto rozdělení. Norma neuvažuje odhady a konfidenční intervaly pro případ cenzorovaných výběrů a pro případ výběrů z useknutých rozdělení. Informační přílohy uvádějí označení použitých termínů, příklady normálního a logaritmicko-normálního rozdělení, přehledy nestranných odhadů parametrů a konfidenčních mezí pro parametry normálního a logaritmicko-normálního rozdělení

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter