ČSN 010224 (010224) Date: 31.1.1980

Applied ststistics. The rules of determination of estimates and confidence bounds for Weibull´s distribution parameters

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 010224 Date: 31.1.1980

ČSN 010224 (010224)

Date: 31.1.1980

Applied ststistics. The rules of determination of estimates and confidence bounds for Weibull´s distribution parameters

18
Czech icon

Annotation:

Norma určuje pravidla stanovení bodových odhadů a konfidenčních intervalů pro parametry Weibullova rozdělení na základě nezávislé skupiny statistických (empirických) dat, získaných při měřeních, zkouškách a rozborech, jestliže je známo, že tato data pocházejí z Weibullova rozdělení. Metody v této normě uvedené vycházejí z předpokladu, že je k dispozici úplná informace o náhodném výběru. V informativních přílohách je uveden rejstřík názvů a symbolů a příklady výpočtů

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter