ČSN 010225 (010225) Date: 21.11.1980

Tests of goodness of fit of empirical to theoretical distribution

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 010225 Date: 21.11.1980

ČSN 010225 (010225)

Date: 21.11.1980

Tests of goodness of fit of empirical to theoretical distribution

19
Czech icon

Annotation:

Norma stanoví pravidla pro ověření shody rozdělení náhodné veličiny, získaného jako výsledek pozorování, s teoretickým rozdělením této veličiny podle různých kritérií. V normě jsou uvedeny obecné testy pro velké rozsahy výběru (tři kritéria) a speciální test pro malé rozsahy výběru (kritérium W) včetně jejich příkladů použití

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter