ČSN 010227 (010227) Date: 4.12.1984

Applied statistics. Graphical methods of data processing using probability papers

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 010227 Date: 4.12.1984

ČSN 010227 (010227)

Date: 4.12.1984

Applied statistics. Graphical methods of data processing using probability papers

24024
Czech icon

Annotation:

Norma stanovuje pravidla stanovení odhadů parametrů pěti pravděpodobnostních rozdělení: exponenciálního, minimálních hodnot,Weibullova,normálního a logaritmicko-normálního; k odhadům je použito pravděpodobnostních sítí (papírů). Informační příloha 1 obsahuje tabulky pravděpodobnostních stupnic pro jednotlivá rozdělení a příklady odhadů parametrů a statistických charakteristik z úplných výběrů. Informační příloha 2 obsahuje konstrukce pravděpodobnostních sítí a příklady odhadů parametrů a charakteristik spolehlivosti z cenzurovaných výběrů. Informační příloha 3 obsahuje příklad grafického způsobu stanovení konfidenčních mezí pro distribuční funkci

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter