ČSN 010228 (010228) Date: 10.4.1987

Applied statistics. Determination of estimates and confidence limits for parameters of binomial and negative binomial distributions

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 010228 Date: 10.4.1987

ČSN 010228 (010228)

Date: 10.4.1987

Applied statistics. Determination of estimates and confidence limits for parameters of binomial and negative binomial distributions

24025
Czech icon

Annotation:

Norma stanoví metody zpracování statistických údajů, jestliže tyto údaje se řídí binomickým nebo záporným binomickým rozdělením. Norma uvádí odhad parametru binomického a záporného binomického rozdělení a stanovení konfidenčních mezí pro parametr binomického a záporného binomického rozdělení. Informační příloha obsahuje příklady použití pravidel stanovených normou

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter