ČSN 010229 (010229) Date: 11.5.1987

Applied statistics. Determination of estimates and confidence limits for the parameter of the Poisson distribution

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 010229 Date: 11.5.1987

ČSN 010229 (010229)

Date: 11.5.1987

Applied statistics. Determination of estimates and confidence limits for the parameter of the Poisson distribution

24026
Czech icon

Annotation:

Norma stanoví pravidla určení odhadů a konfidenčních mezí pro parametr Poissonova rozdělení při zpracování statistických dat řídících se Poissonovým rozdělením, získaných při výzkumu, analýyách a měřeních. Informační přílohy obsahují příklady stanovení odhadů a konfidenčních mezí, výrazy pro koeficienty r1 a r2 a odhad a přibližné konfidenční meze pro podíl vadných výrobků v dávce

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter