ČSN 010230 (010230) Date: 12.10.1987

Applied statistics. Analysis of variance

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 010230 Date: 12.10.1987

ČSN 010230 (010230)

Date: 12.10.1987

Applied statistics. Analysis of variance

24027
Czech icon

Annotation:

Norma se zabývá základními modely s pevnými efekty a metodami jednofaktorové a dvoufaktorové analýzy rozptylu, dále způsoby testování statistických hypotéz a metodami získání statistických závěrů o homogennosti produkce a pro klasifikaci heterogenní produkce. Informační přílohy obsahují základní označení, obecné schéma metod analýzy rozptylu používaných v normě a jejich příklady.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter