ČSN 010250 (010250) Date: 25.2.1972

Statistical methods in industrial practice. General principles

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 010250 Date: 25.2.1972

ČSN 010250 (010250)

Date: 25.2.1972

Statistical methods in industrial practice. General principles

20
Czech icon

Annotation:

Norma obsahuje výklad základních matematicko-statistických metod. Ukazuje především způsob zpracování výsledků měření, vlastnosti pravděpodobnosti, rozdělení pravděpodobností, náhodný výběr a výběrová rozdělení, odhad parametrů základního souboru a testování statistických hypotéz. Metody obsažené v normě lze použít v průmyslové praxi, zejména v oblasti řízení jakosti, normalizace, zkušebnictví apod

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-18

AdvertisingTwitter