ČSN 010252 (010252) Date: 1.8.1974

Statistical methods in industrial practice II. Dependences of random variables-correlation and regression

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 010252 Date: 1.8.1974

ČSN 010252 (010252)

Date: 1.8.1974

Statistical methods in industrial practice II. Dependences of random variables-correlation and regression

21
Czech icon

Annotation:

Norma obsahuje výklad základních metod korelace a regrese. Popisuje zejména dvě náhodné veličiny a jejich rozdělení pravděpodobností, závislost náhodných veličin a regresní závislost. Tyto matematicko-statistické metody jsou použitelné v průmyslové praxi pro studium, hodnocení a modelování závislostí mezi náhodnými veličinami. Norma navazuje na ČSN 01 0250

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter