ČSN 010266 (010266) Date: 16.11.1985

Statistical process control. Method of cumulative sum charts

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 010266 Date: 16.11.1985

ČSN 010266 (010266)

Date: 16.11.1985

Statistical process control. Method of cumulative sum charts

24033
Czech icon

Annotation:

Norma stanoví zásady použití zvláštního typu statistické regulace, metody kumulovaných součtů. Tato metoda je vhodná pro statistickou regulaci různých procesů, které již byly dříve uvedeny do stabilního stavu. Vyznačuje se vysokou citlivostí na malé změny ve stabilitě procesu a názorností. Norma popisuje regulaci měřením a regulaci srovnáváním. Informační přílohy objasňují některé články, uvádějí příklady, popisují srovnání průměrného počtu výběrů vedoucího k signálu u metody kumulovaných součtů, použití metody kumulovaných součtů k regulaci bez rozhodovací masky, užití metody ke znázorňování údajů a k retrospektivní analýze a uvádějí popis pomůcky k přípravě rozhodovací masky

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter