ČSN 010391 (010391) Date: 1.10.2013

Corporate social responsibility management system - Requirements

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 010391 Date: 1.10.2013

ČSN 010391 (010391)

Date: 1.10.2013

Corporate social responsibility management system - Requirements

94027
Czech icon

Annotation:

Tato norma stanovuje požadavky na systém managementu společenské odpovědnosti a je použitelná pro organizace všech velikostí a typů (z podnikatelského i veřejného sektoru) bez ohledu na jejich geografické umístění. V normě jsou zakomponovány požadavky na systém řízení, požadavky na jednotlivé pilíře CSR (ekonomický pilíř, environmentální pilíř a sociální pilíř) a požadavky na zlepšování (v souladu s cyklem PDCA). Norma může být používána pro certifikaci

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter