ČSN 010611 (010611) Date: 18.1.1983

Dependability engineering. Rules for calculating point and interval estimates of dependability measures. Parametric methods

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 010611 Date: 18.1.1983

ČSN 010611 (010611)

Date: 18.1.1983

Dependability engineering. Rules for calculating point and interval estimates of dependability measures. Parametric methods

24045
Czech icon

Annotation:

Norma stanovuje parametrické metody pro odhad ukazatele bezporuchovosti a životnosti při dobách bezporuchového provozu (doba do 1. poruchy, mezi poruchami) podléhajících zákonům exponenciálního, normálního, logaritmicky normálního, Weibullova a gamma rozdělení. Norma uvažuje pouze metodu maximální věrohodnosti. Může se používat pro obnovované i pro neobnovované objekty. Informační přílohy uvádějí základní používaná označení a příklady použití normy

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-18

AdvertisingTwitter