ČSN 010651 (010651) Date: 13.7.1981

Dependability enginnering. Single sampling acceptance plans based on exponential distribution of time to failure

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 010651 Date: 13.7.1981

ČSN 010651 (010651)

Date: 13.7.1981

Dependability enginnering. Single sampling acceptance plans based on exponential distribution of time to failure

24056
Czech icon

Annotation:

Norma stanoví pro přejímku jedním výběrem plány zkoušek spolehlivosti průmyslových výrobků s exponenciálním rozdělením doby bezporuchového provozu s obnovou a bez obnovy výrobků, které měly poruchu během zkoušek. Norma popisuje: - plány zkoušek spolehlivosti ukončených při určitém počtu poruch s obnovou a bez obnovy po poruše. Metoda (n, U, r) a (n, M, r) - plány zkoušek spolehlivosti s omezeným trváním s náhradou porouchaných výrobků. Metoda (n, M, t) - plány zkoušek spolehlivosti ukončených po uplynutí určité doby bez obnovy po poruše. Metoda (n, U, t). Informační přílohy 1 - 3 uvádějí příklady využití metod uvedených v normě

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-18

AdvertisingTwitter