ČSN 010652 (010652) Date: 20.11.1980

Dependability enginnering. Single sampling attribute acceptance plans based on Weibull distribution of time to failure

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 010652 Date: 20.11.1980

ČSN 010652 (010652)

Date: 20.11.1980

Dependability enginnering. Single sampling attribute acceptance plans based on Weibull distribution of time to failure

24057
Czech icon

Annotation:

Norma stanoví statistické přejímací plány jedním výběrem při kontrole srovnáváním pro přejímku souborů výrobků, s ohledem na jejich spolehlivost, za předpokladu, že doba bezporuchového provozu těchto výrobků se řídí Weibullovým rozdělením pravděpodobnosti. V normě je uvedeno 8 schemat, z kterých se vychází při volbě přejímacího plánu. V informační příloze jsou uvedeny příklady stanovení přejímacího plánu podle schemat 1 až 8

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-18

AdvertisingTwitter