ČSN 444410-1 (444410) Date: 1.5.1993

Testing of steel support for use in mines. Part 1: Testing of shaped bars

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 444410-1 Date: 1.5.1993

ČSN 444410-1 (444410)

Date: 1.5.1993

Testing of steel support for use in mines. Part 1: Testing of shaped bars

28714
Czech icon

Annotation:

Kapitoly 4 a 5 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Slovenského banského úradu, na základě jeho požadavku. Tato část normy stanoví zkoušky tvarových tyčí pro výrobu důlní ocelové výztuže. V kapitole 4: Základní požadavky se stanoví, že rovné tvarové tyče pro výrobu důlní ocelové výztuže podléhají těmto zkouškám: a) kontrole hmotnosti, b) kontrole rozměrů příčného řezu, c) ohybové zkoušce. V kapitole 5: Zkoušky, jsou pak stanoveny metody pro zkoušení těchto parametrů. ČSN 44 4410-1 byla vydána v květnu 1993. Touto normou se nahrazují články 2 až 19 ČSN 44 4410 z 11.3.1983 a spolu s ČSN 44 4410-2 a ČSN 44 4410-3 nahrazují ČSN 44 4410 z 11.3.1983 v celém rozsahu

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter