ČSN 444410-2 (444410) Date: 1.5.1993

Testing of steel support for use in mines. Part 2: Testing of the set of steel mining supports

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 444410-2 Date: 1.5.1993

ČSN 444410-2 (444410)

Date: 1.5.1993

Testing of steel support for use in mines. Part 2: Testing of the set of steel mining supports

28715
Czech icon

Annotation:

Kapitoly 3 a 4 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Slovenského banského úradu, na základě jeho požadavku. V kapitole 4: Základní požadavky se stanoví, že komplety důlní ocelové výztuže podléhají těmto zkouškám: a) zkoušce hmotnosti dílů, b) zkoušce rozměrů příčného řezu dílů, c) zkoušce přesnosti tvarů kompletů, d) kontrole rovinnosti kompletů, e) zatěžovací zkoušce kompletů. V kapitole 5: Zkoušky, jsou pak stanoveny metody pro zkoušení těchto parametrů. ČSN 44 4410-2 byla vydána v květnu 1993. Touto normou se nahrazují články 20 až 35 ČSN 44 4410 z 11.3.1983 a spolu s ČSN 44 4410-1 a ČSN 44 4410-3 nahrazují ČSN 44 4410 z 11.3.1983 v celém rozsahu

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-20

AdvertisingTwitter