ČSN 444410-3 (444410) Date: 1.5.1993

Testing of steel support for use in mines. Part 3: Testing of connecting parts

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 444410-3 Date: 1.5.1993

ČSN 444410-3 (444410)

Date: 1.5.1993

Testing of steel support for use in mines. Part 3: Testing of connecting parts

28716
Czech icon

Annotation:

Kapitoly 3 a 4 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Slovenského banského úradu, na základě jeho požadavku. Předmětem této části normy jsou zkoušky spojovacích částí určených pro montáž kompletů důlní ocelové výztuže. Základní požadavky na důlní ocelovou výztuž stanoví ČSN 44 2601. Spojovací části podléhají těmto zkouškám: a) kontrole rozměrů, b) zkoušce únosnosti třmenů, c) zkoušce únosnosti spojek, d) zkoušce únosnosti příložek, e) zkoušce únosnosti šroubů s maticemi, f) zkoušce šroubového spoje. V kapitole 5: Zkoušky, jsou pak stanoveny metody pro zkoušení těchto parametrů. ČSN 44 4410-3 byla vydána v květnu 1993. Touto částí normy se nahrazují články 36 až 48 ČSN 44 4410 z 11.3.1983 a spolu s ČSN 44 4410-1 a ČSN 44 4410-2 nahrazují ČSN 44 4410 z 11.3.1983 v celém rozsahu

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-18

AdvertisingTwitter