ČSN 444410-4 (444410) Date: 1.5.1993

Testing of steel support for use in mines. Part 4: Testing of joints

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 444410-4 Date: 1.5.1993

ČSN 444410-4 (444410)

Date: 1.5.1993

Testing of steel support for use in mines. Part 4: Testing of joints

28717
Czech icon

Annotation:

Kapitoly 4 a 5 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Slovenského banského úradu, na základě jeho požadavku. Předmětem této části normy jsou zkoušky spojů, prováděných z přímých dílů profilů různých rozměrových, statických a hmotnostních parametrů, které jsou spojovány různými typy spojů. Zkoušky spojů důlní ocelové výztuže zahrnují: a) pracovní charakteristiky spoje při zatěžování osovým tlakem a vzpěrem, b) zatěžování statickým ohybem. V kapitole 5: Zkoušky, jsou pak stanoveny metody pro zkoušení těchto parametrů. ČSN 44 4410-4 byla vydána v květnu 1993

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-20

AdvertisingTwitter