ČSN 444430 (444430) Date: 11.4.1988

Individual face support. Hydraulic props. Technical requirements

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 444430 Date: 11.4.1988

ČSN 444430 (444430)

Date: 11.4.1988

Individual face support. Hydraulic props. Technical requirements

28466
Czech icon

Annotation:

Norma platí pro projekci a konstrukci nových typů důlních stojek hydraulických s vnějším plněním (dále jen stojek) které jsou prvkem individuální porubní výztuže, vyvíjených po dni účinnosti této normy. Neplatí pro stojky, které jsou prvkem mechanizované výztuže ústí porubu. Jsou normalizovány technické požadavky na tyto stojky, zejména jejich jmenovitá nosnost. Tato norma v podstatě neřeší specifické otázky důlní bezpečnosti. Neobsahuje, nedotýká se a ani neřeší požadavky na ochranu zdraví. ČSN 44 4430 byla schválena 11.4.1988 a nabyla účinnosti od 1.4.1989. Spolu s ČSN 44 4440 nahradila ČSN 44 2604 z 18.10.1977 a také ON 44 4440 z r.1969

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-20

AdvertisingTwitter