ČSN 444440 (444440) Date: 11.4.1988

Individual face support. Hydraulic props. Testing

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 444440 Date: 11.4.1988

ČSN 444440 (444440)

Date: 11.4.1988

Individual face support. Hydraulic props. Testing

28467
Czech icon

Annotation:

Norma platí pro provádění výrobních a kontrolních zkoušek nově vyrobených a opravených typů (po generální opravě) důlních stojek hydraulických individuální porubní výztuže podle ČSN 44 4430, vyvinutých po dni účinnosti této normy. Tato norma v podstatě neřeší specifické otázky důlní bezpečnosti. Neobsahuje, nedotýká se a ani neřeší požadavky na ochranu zdraví. ČSN 44 4440 byla schválena 11.4.1988 a nabyla účinnosti od 1.4.1989. Spolu s ČSN 44 4430 nahradila ČSN 44 2604 z 18.10.1977 a také ON 44 4440 z r.1969

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-20

AdvertisingTwitter