ČSN 444450 (444450) Date: 1.9.2007

Hydraulic powered supports designed to strata endangered with earthquake-Type test

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 444450 Date: 1.9.2007

ČSN 444450 (444450)

Date: 1.9.2007

Hydraulic powered supports designed to strata endangered with earthquake-Type test

79041
Czech icon

Annotation:

Tato norma specifikuje bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže a jejich části a součásti včetně hydraulických stojek a válců, hydraulických ventilů a jejich ovládacích prvků a ovládacích systému, určené pro zajišťování stropů vyuhlených prostorů ve slojích ohrožených důlními otřesy, jsou-li používány tak, jak je určeno jejich výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem. Tato norma platí pro sekce výztuže používané při teplotě okolí od 10 °C do 60 °C. Tato norma platí pro sekce výztuže, a pro součástí a příslušenství sekce výztuže používané při prognózované energii důlního otřesu větší než 1.104 J.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-20

Advertising



Twitter