ČSN 445004 (445004) Date: 20.7.1990

Underground narrow-gauge railway track in mines. Basic provisions

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 445004 Date: 20.7.1990

ČSN 445004 (445004)

Date: 20.7.1990

Underground narrow-gauge railway track in mines. Basic provisions

28470
Czech icon

Annotation:

Norma platí pro projektování, výstavbu a provoz úzkorozchodných kolejových tratí o rozchodu menším než 1435 mm, používaných pro lokomotivní dopravu v dolech. Přiměřeně platí i pro projektování, výstavbu a provoz vodorovných úzkorozchodných kolejových tratí s jinými systémy dopravy. Norma platí pro projekty kolejových tratí, s jejichž zpracováním bylo započato po dni nabytí účinnosti této normy a pro všechny rekonstrukce tratí uvedeného charakteru. Norma rozeznává tratě kategorie I až III, podle dovoleného osového zatížení. Vedle poměrně rozsáhlé názvoslovné části (33 hesel) se nejobsáhlejší část normy zabývá technickými požadavky. ČSN 44 5004 byla schválena 20.7.1990 a nabyla účinnosti od 1.8.1991. Nahradila ČSN 44 5004 z 2.4.1969

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-18

AdvertisingTwitter