ČSN 445403 (445403) Date: 19.12.1986

Mine haulage. Caging equipment for cages. Technical requirements

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 445403 Date: 19.12.1986

ČSN 445403 (445403)

Date: 19.12.1986

Mine haulage. Caging equipment for cages. Technical requirements

28471
Czech icon

Annotation:

Norma platí pro projektování, konstruování, výrobu a dodávání narážecího zařízení, které se používá k narážení důlních vozů do těžní klece a k jejich vyrážení z klece. Vysloveně technické požadavky se jen dotýkají bezpečnosti práce. V čl. 17 je nicméně uvedeno, že pro bezpečnou a spolehlivou funkci je nutné, aby před každou směnou byla provedena prohlídka jednotlivých částí narážecího zařízení podle technických podmínek nebo provozních pravidel, které stanoví rozsah prohlídky. Případné závady musí provozovatel odstranit před uvedením do provozu. ČSN 44 5403 byla schválena 19.12.1986 a nabyla účinnosti od 1.4.1988. Nahradila ČSN 44 5403 z 10.7.1961

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-18

AdvertisingTwitter