ČSN 446405 (446405) Date: 1.8.1992

Sampling and analysis of inert dust samples and coal and inert dust mixtures

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 446405 Date: 1.8.1992

ČSN 446405 (446405)

Date: 1.8.1992

Sampling and analysis of inert dust samples and coal and inert dust mixtures

28480
Czech icon

Annotation:

Norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v rozsahu působnosti Slovenského báňského úřadu na základě jeho požadavku. Stanoví postup při odběru a rozboru vzorků inertního prachu a směsi inertního a uhelného prachu (dále jen prachová směs) v uhelných dolech prováděných za účelem kontroly poprašování a zneškodňování uhelného prachu. Odběr vzorků uhelného prachu v důlních dílech se provádí za účelem stanovení intenzity usazování uhelného prachu a míst a lhůt pro odběr vzorků prachové směsi. Vzorky uhelného prachu se odebírají dvěma způsoby: a) na vodorovných policích, b) pomocí vzorkovnic. Povrch polic nebo otvory vzorkovnic nesmějí být zastíněny před větrním proudem. Doba usazování musí obsáhnout celý pracovní cyklus ve sledovaném místě a musí být nejméně jeden den. Intenzitu usazování uhelného prachu a lhůty pro odběr vzorků uhelného a inertního prachu lze také určit na základě výsledků odběrů a rozborů vzorků prachové směsi v daném místě. Rozbor vzorků prachové směsi se provádí za účelem stanovení obsahu hořlavých součástí v této směsi a kontroly účinnosti zneškodňování uhelného prachu podle ČSN 44 6401. ČSN 44 6405 byla vydána v srpnu 1992. Nahradila ČSN 44 6405 z 9.9.1977

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-20

AdvertisingTwitter