ČSN 446410 (446410) Date: 29.9.1986

Mine solid dam. General requirements

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 446410 Date: 29.9.1986

ČSN 446410 (446410)

Date: 29.9.1986

Mine solid dam. General requirements

28481
Czech icon

Annotation:

Norma platí pro projektování, stavbu, kontrolu a údržbu báňských plných vodních hrází. To jsou báňské stavební objekty, umožňující trvalé uzavření báňského podzemí proti vodám a plaveninám. Jsou normalizovány technické požadavky a metody zkoušení z větší části odkazy na jiné platné technické normy. ČSN 44 6410 byla schválena 29.9.1986 a nabyla účinnosti od 1.2.1988. Nahradila ČSN 44 6410 z 10.2.1972

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-24

AdvertisingTwitter