ČSN 446411 (446411) Date: 23.9.1985

Anti-burst underground dam against water. General principles

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 446411 Date: 23.9.1985

ČSN 446411 (446411)

Date: 23.9.1985

Anti-burst underground dam against water. General principles

28482
Czech icon

Annotation:

Norma platí pro projektování a stavbu uzavíracích vodních hrází. To jsou báňské stavební objekty, určené na dočasné, avšak okamžité uzavření části báňského podzemí v případě hrozícího nebo skutečného přívalu vod. V podrobné stavebně - technické normě jsou stanoveny především technické požadavky na stavbu těchto hrází. ČSN 44 6411 byla schválena 23.9.1985 a nabyla účinnosti od 1.10.1986. Nahradila ČSN 44 8275 z 8.4.1970

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-18

AdvertisingTwitter