ČSN 446571 (446571) Date: 16.1.1984

Anti dust equipment for mine drilling machines. Technical requirements

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 446571 Date: 16.1.1984

ČSN 446571 (446571)

Date: 16.1.1984

Anti dust equipment for mine drilling machines. Technical requirements

28485
Czech icon

Annotation:

Touto normou se zavádí ST SEV 3831-82 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplňovala o dva články, které nesouvisí s ochranou zdraví. Ani v souvisících předpisech se necitují v době schválení normy platné hygienické předpisy. Norma RVHP platí pro protiprašná zařízení důlních razicích strojů a obsahuje většinou jen obecné údaje všeobecného charakteru, požadavky na vodní postřik, požadavky na zařízení pro zneškodňování prachu a požadavky na odlučování prachu. Norma se odvolává na ČSN 83 2002 a nestanoví hodnoty prašnosti, jichž má být dosaženo. Jde skutečně jen o technické požadavky na protiprašná zařízení. Z dalších hygienických požadavků se norma zmiňuje i o tlumičích hluku u zařízení na zneškodňování prachu, pokud hladina hluku přesahuje "přípustnou normu". ČSN 44 6571 byla schválena 16.1.1984 a nabyla účinnosti od 1.1.1985

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter