ČSN 460611 (460611) Date: 29.12.1981

Seed and seedlings. Sampling and testing of seed potatoes

Info Designation Catalog number More information

ČSN 460611 (460611)

Date: 29.12.1981

Seed and seedlings. Sampling and testing of seed potatoes

28952
Czech icon

Annotation:

Norma se zabývá způsobem odběru vzorků a prováděním zkoušek brambor. Postupy při těchto zkouškách jsou popsány. ČSN 46 0611 byla schválena 19.12.1981 a nabyla účinnosti od 1.5.1983. "Změnou 1)-6/1999", vydanou v červnu 1999, se s účinností od 1.7.1999 ruší kapitola I a III. Nyní ČSN 46 0609 z června 1999

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-18

AdvertisingTwitter