ČSN 461011-1 (461011) Date: 11.4.1988

Testing of cereals, legumes and oil-bearing crops. General regulations

Info Designation Catalog number More information

ČSN 461011-1 (461011)

Date: 11.4.1988

Testing of cereals, legumes and oil-bearing crops. General regulations

28954
Czech icon

Annotation:

celkem 29 částí. Tato 1. část normy stanoví obecné a společné požadavky pro zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Vedle poměrně rozsáhlé názvoslovné části (české definice 14 hesel) má v kapitole II (Všeobecně) jen 7 článků, které mají být respektovány při provádění rozborů a zkoušek. Čl. 22 výslovně upozorňuje, že "při zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin musí být dodrženy bezpečnostní předpisy podle ČSN 01 8003 a ČSN 65 0201". ČSN 46 1011 část 1 byla schválena 11.4.1988 a nabyla účinnosti od 1.7.1988. Nahradila část I. a II. ČSN 46 1011 z 21.12.1972

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter