ČSN 461011-13 (461011) Date: 1.11.2005

Testing of cereals, pulses and oilseeds - Part 12: Testing of cereals - Malting barley grading - Routine method

Info Designation Catalog number More information

ČSN 461011-13 (461011)

Date: 1.11.2005

Testing of cereals, pulses and oilseeds - Part 12: Testing of cereals - Malting barley grading - Routine method

74444
Czech icon

Annotation:

Tato norma určuje postup stanovení klíčivosti peroxidovou metodou (H2O2) sladovnického ječmene. Proti předchozí normě dochází ke změně posuzování jakostních ukazatelů. Hodnotí se pouze zrna ječmene odpočtená z přepadu zrna nad sítem s podlouhlými zakulacenými otvory širokými 2,5 mm po odstranění zlomků zrn a nečistot, mění se počet zkoušených zrn a částečně postup stanovení

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter