ČSN 461011-14 (461011) Date: 1.12.2012

Testing of cereals, pulses and oilseeds - Part 14: Testing of cereals - Germinative energy of malting barley

Info Designation Catalog number More information

ČSN 461011-14 (461011)

Date: 1.12.2012

Testing of cereals, pulses and oilseeds - Part 14: Testing of cereals - Germinative energy of malting barley

92036
Czech icon

Annotation:

Tato norma určuje postup stanovení energie klíčení sladovnického ječmene. Doplňuje původní normu i o další znaky, kterými je v současné době energie klíčení charakterizována. Jedná se o index klíčení a rychlost klíčení

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter