ČSN 461011-2 (461011) Date: 11.4.1988

Testing of cereals, legumes and oil-bearing crops. Organoleptical tests

Info Designation Catalog number More information

ČSN 461011-2 (461011)

Date: 11.4.1988

Testing of cereals, legumes and oil-bearing crops. Organoleptical tests

28955
Czech icon

Annotation:

celkem 29 částí. Tato 2. část normy platí pro zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Všechny části 2 až 29 obsahují tuto větu: "Při zkoušení je nutno dodržet ustanovení ČSN 46 1011 část 1." Podstata zkoušky: Barva se zjišťuje zrakem pouze při denním rozptýleném světle, pach se zjišťuje smyslové v zrně (semeni) celém nebo rozemletém a chuť se stanoví z malého množství rozemletého zrna nebo semene. Postup při provádění normalizovaných zkoušek je popsán. ČSN 46 1011 část 2 byla schválena 11.4.1988 a nabyla účinnosti od 1.7.1988. Nahradila čl. 40 až 43 ČSN 46 1011 z 21.12.1972

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter