ČSN 461011-20 (461011) Date: 11.4.1988

Testing of cereals, legumes and oil-bearing crops. Legume testing. Moisture content determination

Info Designation Catalog number More information

ČSN 461011-20 (461011)

Date: 11.4.1988

Testing of cereals, legumes and oil-bearing crops. Legume testing. Moisture content determination

28972
Czech icon

Annotation:

celkem 29 částí. Tato 20. část normy platí pro zkoušení luštěnin. Všechny části 2 až 29 obsahují tuto větu: "Při zkoušení je nutno dodržet ustanovení ČSN 46 1011 část 1." Podstata zkoušky: Vlhkost se stanoví jako úbytek hmotnosti zkušebního vzorku po sušení za předepsaných podmínek. Postup při provádění normalizované zkoušky je popsán. ČSN 46 1011 část 20 byla schválena 11.4.1988 a nabyla účinnosti od 1.7.1988. Nahradila čl. 75 ČSN 46 1011 z 21.12.1972

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter