ČSN 461011-21 (461011) Date: 11.4.1988

Testing of cereals, legumes and oil-bearing crops. Legume testing. Determination of impurities. Pea and lentil granularity

Info Designation Catalog number More information

ČSN 461011-21 (461011)

Date: 11.4.1988

Testing of cereals, legumes and oil-bearing crops. Legume testing. Determination of impurities. Pea and lentil granularity

28973
Czech icon

Annotation:

celkem 29 částí. Tato 21. část normy platí pro zkoušení luštěnin. Všechny části 2 až 29 obsahují tuto větu: "Při zkoušení je nutno dodržet ustanovení ČSN 46 1011 část 1." Podstata zkoušky: Po ručním sítovém třídění se ručně oddělí ze zkušebního vzorku příměsi a nečistoty. Složení příměsí a nečistot je pro jednotlivé druhy odlišné a je specifikováno předmětovými normami pro luštěniny. Dále se ručním sítovým tříděním po odstranění nečistot stanoví zrnitost. Postup při provádění normalizovaných zkoušek je podrobně popsán. ČSN 46 1011 část 21 byla schválena 11.4.1988 a nabyla účinnosti od 1.7.1988. Nahradila čl. 50, 51, 53, 54 a 57 ČSN 46 1011 z 21.12.1972

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter