ČSN 461011-24 (461011) Date: 1.1.2007

Testing of cereals, pulses and oilseeds - Part 24: Testing of oilseeds - Determination of sprouts and damaged oilseeds

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 461011-24 Date: 1.1.2007

ČSN 461011-24 (461011)

Date: 1.1.2007

Testing of cereals, pulses and oilseeds - Part 24: Testing of oilseeds - Determination of sprouts and damaged oilseeds

77493
Czech icon

Annotation:

Metoda stanovení porostlých a poškozených semen pro jednotlivé druhy olejnatých semen specifikovaná v této normě byla do této normy převzata z ČSN 46 1011-24 - Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení olejnin. Stanovení příměsí, nečistot a škodlivých nečistot a z ČSN 46 1011-25 - Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin. Zkoušení olejnin. Stanovení olejnaté příměsi a nečistot u semen slunečnice a tykvových jader. Byla vypuštěna všechna ustanovení týkající se stanovení nečistot, neboť tuto kategorii upravuje ČSN EN ISO 658 - Olejnatá semena - Stanovení obsahu nečistot. Norma byla též upravena s ohledem na platné právní předpisy.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-18

AdvertisingTwitter