ČSN 461011-6 (461011) Date: 1.1.2002

Testing of cereals, pulses and oilseeds - Part 6: Testing of cereals - Determination of grain admixtures and impurities content

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 461011-6 Date: 1.1.2002

ČSN 461011-6 (461011)

Date: 1.1.2002

Testing of cereals, pulses and oilseeds - Part 6: Testing of cereals - Determination of grain admixtures and impurities content

63984
Czech icon

Annotation:

Norma určuje metodu pro stanovení příměsí a nečistot v pšenici, žitu, žitovci, ječmeni (s výjimkou ječmene sladovnického), ovsu, kukuřici, prosu, čiroku, moháru a čumíze, které jsou označeny jako zemědělské výrobky a jsou určeny k průmyslovému zpracování. Složení příměsí a nečistot je pro jednotlivé druhy obilovin definováno v příslušných částech ČSN 46 1100 a ČSN 46 1200. Podstata zkoušky a způsob jejího provedení je popsán. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Podstata zkoušky, kapitolu 5 - Přístroje a pomůcky, kapitolu 6 - Vzorkování, kapitolu 7 - Postup, kapitolu 8 - Vyjadřování výsledků kapitolu 9 - Protokol o zkoušce. ČSN 46 1011-6 byla vydána v lednu 2002. Platí ale až od 1.7. 2002. Po nabytí platnosti nahradila ČSN 46 1011-6 z 11.4.1988

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-24

AdvertisingTwitter