ČSN 461011-9 (461011) Date: 11.4.1988

Testing of cereals, legumes and oil-bearing crops. Cereal testing. Gluten test. Determination of gluten ductility and swelling capacity

Info Designation Catalog number More information

ČSN 461011-9 (461011)

Date: 11.4.1988

Testing of cereals, legumes and oil-bearing crops. Cereal testing. Gluten test. Determination of gluten ductility and swelling capacity

28961
Czech icon

Annotation:

celkem 29 částí. Tato 9. část normy platí pro zkoušení obilovin. Všechny části 2 až 29 obsahují tuto větu: "Při zkoušení je nutno dodržet ustanovení ČSN 46 1011 část 1." Podstata zkoušek pro v nadpise uvedená stanovení lepku je popsána. Rovněž tak je popsán postup při provádění normalizovaných zkoušek. ČSN 46 1011 část 9 byla schválena 11.4.1988 a nabyla účinnosti od 1.7.1988. Nahradila čl. 82 až 84 ČSN 46 1011 z 21.12.1972

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter