ČSN 461085-2 (461085) Date: 1.7.1998

Wheat (Triticum aestivum L.) and barley (Hordeum vulgare L.) - Determination of varietal trueness and purity - Part 2: Protein polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE)

Info Designation Catalog number More information

ČSN 461085-2 (461085)

Date: 1.7.1998

Wheat (Triticum aestivum L.) and barley (Hordeum vulgare L.) - Determination of varietal trueness and purity - Part 2: Protein polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE)

42137
Czech icon

Annotation:

Tato norma určuje postup elektroforetického stanovení prolaminových bílkovin - gliadinů pšenice obecné (Triticum aestivum L.) a hordeinů ječmene (Hordeum vulgare L.) metodou vertikální elektroforézy v deskách polyakrylamidového gelu. Princip metody i postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Norma obsahuje tyto kapitoly: Kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Rozsah použití, kapitolu 4 - Termíny a definice, kapitolu 5 - Podstata zkoušky, kapitolu 6 - Vzorkování a příprava zkušebních vzorků, kapitolu 7 - Chemikálie a roztoky, kapitolu 8 - Přístroje a pomůcky, kapitolu 9 - Postup stanovení, kapitolu 10 - Hodnocení elektroforeogramů, kapitolu 11 - Vyjádření výsledků zkoušky a kapitolu 12 - Protokol o zkoušce. Dále norma uvádí normativní Přílohu A. ČSN 46 1086-2 byla vydána v červenci 1998

Preview of the standard contents:

Preview for this standard is not avaible.

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-18

AdvertisingTwitter