ČSN 461100-1 (461100) Date: 1.8.1998

Food cereals - Part 1: Common regulations

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 461100-1 Date: 1.8.1998

ČSN 461100-1 (461100)

Date: 1.8.1998

Food cereals - Part 1: Common regulations

43029
Czech icon

Annotation:

skládá z těchto částí: Část 1: Společná ustanovení, Část 2: Pšenice potravinářská, Část 3: Pšenice tvrdá, Část 4: Žito, Část 5: Ječmen sladovnický, Část 6: Ječmen potravinářský, Část 7: Oves potravinářský a Část 8: Kukuřice potravinářská. Tato první část normy stanoví požadavky pro jakost, kontrolu a dodávání obilovin určených jako surovina na výrobky pro lidskou výživu, za které se zejména považují zrna: a) pšenice obecné (Triticum aestivum L), b) pšenice tvrdé (Triticum durum Desf.), c) žita (Secale cereale L.), d) žitovce (Triticosecale Wittm.), e) ječmene (Hordeum vulgare L.), f) ovsa (Avena sativa L.) včetně var. ovsa nahého - bezpluchého (Avena nuda), g) kukuřice mimo odrůdy pukancové a cukrové (Zea mays L.), h) prosa setého (Panicum milaceum L.), i) pohanky střelovité (Fagopyrum asculentum Moench). Neplatí pro ostatní obiloviny a osivo. Čl.4.2 obsahuje maximální obsahy přimíšenin a nečistot. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Technické požadavky, kapitolu 5 - Metody zkoušení, kapitolu 6 - Dodávání a balení, kapitolu 7 - Doprava a kapitolu 8 - Skladování. ČSN 46 1100-1 byla vydána v srpnu 1998. Nahradila ustanovení ČSN 46 1010 z 11.1.1985, která se vztahují k obilí potravinářskému

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter