ČSN 461100-2 (461100) Date: 1.5.2001

Food grain - Food wheat

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 461100-2 Date: 1.5.2001

ČSN 461100-2 (461100)

Date: 1.5.2001

Food grain - Food wheat

61741
Czech icon

Annotation:

Tato norma stanovuje požadavky pro zrno pšenice jako zemědělského výrobku určeného k mlýnskému zpracování. Za pšenici potravinářskou se považují zralé obilky pšenice obecné odrůd, které jsou registrovány podle jejich odpovídající pekárenské nebo pečivárenské jakosti. Požadavky na jakost jsou přizpůsobeny podmínkám stanoveným pro jakost pšenice Komisí Evropského společenství formou Nařízení Komise (ES) č. 824/2000 ze dne 19. dubna 2000. Norma stanoví požadavky na organoleptické vlastnosti pšeničného zrna, jeho zdravotní nezávadnost a fyzikální i chemické vlastnosti odděleně pro pšenici pekárenskou a pšenici pečivárenskou. Norma charakterizuje jednotlivé druhy příměsí a nečistot v pšenici potravinářské.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter