ČSN 461100-3 (461100) Date: 1.1.2002

Food grain - Hard wheat

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 461100-3 Date: 1.1.2002

ČSN 461100-3 (461100)

Date: 1.1.2002

Food grain - Hard wheat

63906
Czech icon

Annotation:

Tato norma stanovuje požadavky na zrno pšenice tvrdé (Triticum durum) jako zemědělského výrobku určeného k průmyslovému zpracování. Požadavky na jakost odpovídají podmínkám stanoveným pro jakost pšenice tvrdé komisí Evropského společenství formou Nařízení komise (ES) č. 824/2000 ze dne 19. dubna 2000. Norma stanoví požadavky na organoleptické vlastnosti zrna pšenice tvrdé, jeho zdravotní nezávadnost a fyzikální i chemické vlastnosti. Dále stanoví základní hodnoty pro některé vybrané jakostní ukazatele při dodávání. Norma též charakterizuje jednotlivé druhy příměsí a nečistot v zrnu pšenice tvrdé.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter