ČSN 461100-4 (461100) Date: 1.5.2001

Food grain - Rye

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 461100-4 Date: 1.5.2001

ČSN 461100-4 (461100)

Date: 1.5.2001

Food grain - Rye

61740
Czech icon

Annotation:

Tato norma stanovuje požadavky pro zrno žita jako zemědělského výrobku určeného k průmyslovému zpracování. Požadavky na jakost odpovídají podmínkám stanoveným pro jakost žita Komisí Evropského společenství formou Nařízení Komise (ES) č. 824/2000 ze dne 19. dubna 2000. Norma stanoví požadavky na organoleptické vlastnosti žitného zrna, jeho zdravotní nezávadnost a fyzikální i chemické vlastnosti. Dále stanoví základní hodnoty jednotlivých jakostních ukazatelů pro dodávání. Norma též charakterizuje jednotlivé druhy příměsí a nečistot v žitném zrnu

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter