ČSN 461100-7 (461100) Date: 1.1.2002

Food grain - Food oats

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 461100-7 Date: 1.1.2002

ČSN 461100-7 (461100)

Date: 1.1.2002

Food grain - Food oats

63903
Czech icon

Annotation:

Tato norma stanovuje požadavky na zrno ovsa jako zemědělského výrobku určeného k mlýnskému zpracování na mlýnské obilné výrobky. Za oves potravinářský se považují zralé obilky ovsa s pluchami nebo ovsa nahého. Požadavky na jakost jsou přizpůsobeny podmínkám stanoveným pro obiloviny v Nařízení komise (ES) č. 824/2000 ze dne 19. dubna 2000, kterým se zavádějí postupy přejímání obilovin intervenčními agenturami a stanoví metody analýzy pro určování kvality obilovin. Norma stanoví požadavky na organoleptické vlastnosti ovesného zrna, jeho zdravotní nezávadnost a fyzikální i chemické vlastnosti zvlášť pro zrno ovsa s pluchami a zvlášť pro zrno ovsa nahého. Norma charakterizuje jednotlivé druhy příměsí a nečistot v ovsu potravinářském

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-08-20

AdvertisingTwitter