ČSN 461200-1 (461200) Date: 1.8.1998

Cereals - Part 1: Common regulations

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 461200-1 Date: 1.8.1998

ČSN 461200-1 (461200)

Date: 1.8.1998

Cereals - Part 1: Common regulations

41999
Czech icon

Annotation:

skládá z těchto částí: Část 1: Společná ustanovení; Část 2: Pšenice krmná; Část 3: Ječmen krmný; Část 4: Oves krmný; Část 5: Žitovec; Část 6: Kukuřice krmná; Část 7: Proso; Část 8: Pohanka; Část 9: Mohár a čumíza a Část 10: Čirok. Tato provní část normy stanoví požadavky pro jakost, kontrolu a dodávání obilovin, které nejsou určeny jako surovina na výrobky pro lidskou výživu nebo jako krmivo. Neplatí pro obilí potravinářské a osivo. Tato první část normy stanoví společné požadavky pro obiloviny, za které se zejména považují zrna: a) pšenice obecné (Triticum aestivum L), b) pšenice tvrdé (Triticum durum Desf.), c) žita (Secale cereale L.), d) žitovce (Triticosecale Wittm.), e) ječmene (Hordeum vulgare L.), f) ovsa (Avena sativa L.) včetně var. ovsa nahého - bezpluchého (Avena nuda), g) kukuřice mimo odrůdy pukancové a cukrové (Zea mays L.), h) prosa setého (Panicum milaceum L.), i) pohanky střelovité (Fagopyrum asculentum Moench), j) béru vlašského-moháru (Setaria italica subsp. germanica /Mill./ Kunth.), k) béru vlašského-čumízy (Sataria italica subsp. maxima Alef.), l) čiroku zrnového (Sorghum bicolor /L./ Moench.). Norma uvádí tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Technické požadavky, která obsahuje především požadavky na maximální obsah znečištěnin a cizorodých látek a odkazuje i na jiné předpisy stanovící obsahy nežádoucích, cizorodých, přídatných a jiných látek. Dále norma obsahuje kapitolu 5 - Zkušební metody, kapitolu 6 - Dodávání, kapitolu 7 - Doprava a kapitolu 8 - Skladování. ČSN 46 1200-1 byla vydána v srpnu 1998. Nahradila ustanovení ČSN 46 1010 z 11.1.1985, která se vztahují k obilovinám

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-24

AdvertisingTwitter