ČSN 461200-10 (461200) Date: 1.1.2003

Cereals - Part 10: Sorghum

Info Designation Catalog number More information
Preview for ČSN 461200-10 Date: 1.1.2003

ČSN 461200-10 (461200)

Date: 1.1.2003

Cereals - Part 10: Sorghum

66119
Czech icon

Annotation:

Tato norma stanovuje požadavky pro zrno čiroku jako zemědělského výrobku určeného k průmyslovému zpracování. Požadavky na jakost odpovídají podmínkám stanoveným pro jakost čiroku Komisí Evropského společenství formou Nařízení Komise (ES) č. 824/2000 ze dne 19. dubna 2000. Norma stanoví požadavky na organoleptické vlastnosti zrna čiroku, jeho zdravotní nezávadnost a fyzikální i chemické vlastnosti. Dále stanoví základní hodnoty jednotlivých jakostních ukazatelů pro dodávání. Norma dále charakterizuje jednotlivé druhy příměsí a nečistot v zrnu čiroku.

Preview of the standard contents:

Standards by countries

Update dated on

  • 2018-09-24

AdvertisingTwitter